REGULAMIN UCZESTNICTWA W WYDARZENIU TOP PMU CHAMPIONSHIP 2019

DATA

I Mistrzostwa TOP PMU odbędą się 21-22 września 2019 r.

Dla kategorii JUNIOR i MASTER odbędą się 21 września 2019 r.
Dla kategorii GRAND MASTER odbędą się 22 września 2019 r.

ADRES

GLOBAL EXPO Centrum Targowo-Kongresowe, ul. Modlińska 6D, 03-216 Warszawa.

ORGANIZATOR

Inspiration sp. z o.o. ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa, NIP 7732475462

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W mistrzostwach udział może wziąć wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia do wykonywania zawodu.
 2. Zgłoszenia są przyjmowane do 8 września 2019 r. wyłącznie przez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.toppmu.com
 3. Mistrzostwa są przeznaczone dla osób pełnoletnich, posiadających obywatelstwo polskie.
 4. Wszystkie zabiegi w ramach mistrzostw będą wykonywane techniką maszynową.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

 1. Zgłoszenie w każdej kategorii wymaga wypełnienia online formularza uczestnictwa.
 2. Uczestnik może wysłać zgłoszenie tylko dla jednej kategorii.
 3. Do formularza należy załączyć certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia w zawodzie linergistki, uprawniającego do wykonywania zabiegów makijażu permanentnego.
 4. Wymagane jest również załączenie zdjęć bez retuszu, przedstawiające 3 różne prace wybranego obszaru (brwi, powieki, usta). Fotografie powinny przedstawiać modelkę przed wykonaniem makijażu i po jego wykonaniu.
 5. Dodatkowo każdy uczestnik jest zobowiązany przesłać swoje zdjęcie, które po zakwalifikowaniu się do mistrzostw, otrzyma od nas ubrane w grafikę TOP PMU, w celu umieszczenia na swoim profilu na Facebooku lub w innych mediach społecznościowych.
 6. O zakwalifikowaniu się uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo w dniu 10 września 2019 r.
 7. Po otrzymaniu potwierdzenia zakwalifikowania się do mistrzostw, uczestnik ma 3 dni na uiszczenie opłaty, we właściwej wysokości dla wybranej kategorii.

KATEGORIE

 1. JUNIOR – uczestnik wykona zabieg 1 strefy – brwi dowolną techniką z użyciem maszyny. W przypadku tej kategorii uczestnikiem może być osoba, która uzyskała pierwszy certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu nie dłużej niż 2 lata wstecz.
 2. MASTER – uczestnik wykona 2 zabiegi w wybranych przez siebie strefach (brwi, kreska, usta). W przypadku tej kategorii uczestnikiem może być osoba, która uzyskała pierwszy certyfikat uprawniający do wykonywania zawodu co najmniej 2 lata wstecz i nie jest szkoleniowcem.
 3. GRAND MASTER – uczestnik wykona zabiegi 3 różnych stref. W przypadku tej kategorii uczestnikiem może zostać osoba, która ma doświadczenie i oprócz wykonywania zabiegów makijażu permanentnego jest również szkoleniowcem.

KOSZT UCZESTNICTWA

 1. JUNIOR – 900 zł netto (1107 zł brutto).
 2. MASTER – 1100 zł netto (1353 zł brutto).
 3. GRAND MASTER – 1500 zł netto (1845 zł brutto).W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Mistrzostwach opłata nie podlega zwrotowi.

KRYTERIA OCEN

Przesłane prace podlegać będą ocenie pod względem:

 • – symetrii,
 • – doboru kształtu i koloru,
 • – estetyki pracy,
 • – czystości zdjęcia.

 

W czasie mistrzostw jury oceniać będzie:

 • – przygotowanie stanowiska pracy,
 • – bezpieczeństwo i higienę pracy,
 • – symetrię i rysunek wstępny,
 • – dobór kształtu i koloru,
 • – estetykę i technikę wykonania pracy.

JURY

Komisja Generalna

Komisja Higieniczna

Komisja Rewizyjna

JUNIOR
21/09/2019
10:00-13:00

Natalia Łozicka
Żaneta Żywiałkowska
Urszula Ifkowicz
Kamila Kaca
Paulina Stylska
Weronika Kachel
Aneta Kaszowska
Marta Ifkowicz Gorzeń
Adriana Panfil
Martyna Szmajda
Jan Maciejewski
Paweł Pawłowski
Olaf Tabaczyński

MASTER
21/09/2019
13:30-17:30

Oksana Martynenko – dyskwalifikacja
Katarzyna Pawłowska
Sylwia Dobrowolska
Sylwia Nawrot
AAlicja Michalak
Łozicka Natalia
Żaneta Radecka
Monika Ochla
Edyta Flizik – dyskwalifikacja
Adriana Panfil
Martyna Szmajda
Jan Maciejewski
Paweł Pawłowski
Olaf Tabaczyński

GRAND MASTER
22/09/2019
10:00-15:00

Elena Lens
Żaneta Stanisławska
Alicja Kijowska-Szeszuła
Agnieszka Tarasiuk
Aleksandra Wąsik
Żaneta Żywiałkowska
Justyna Wachek
Iwona Marciniak
Adriana Panfil
Martyna Szmajda
Jan Maciejewski
Paweł Pawłowski
Olaf Tabaczyński

 

 1. Dla obiektywnej oceny prac uczestników Komisja Generalna z Jury nie będzie miało kontaktu z uczestnikami w trakcie wykonania pracy konkursowej w ramach Mistrzostw.
 2. Dla Jury zostanie wydzielona sala z osobnym wejściem.

ZASADY MISTRZOSTW

 1. Uczestnicy mistrzostw będą ubrani w jednakowe koszulki z logo sponsorów aby zminimalizować możliwość ich odróżnienia przez osoby postronne.
 2. Modelki będą ubrane w jednakowe czepki oraz przykryte jednakowym materiałem aby zmaksymalizować ich podobieństwo względem siebie dla osób postronnych.
 3. Modelki będą miały przypisany indywidualny numer, który przez Jury zostanie umieszczony na karcie oceny.
 4. Dla zapewnienia maksymalnej przejrzystości oceniania prac, na wynik końcowy będą składały się sumy punktów zdobytych w ocenie dwóch składów sędziowskich:
  • Komisja Higieniczna – będzie obecna na sali przed, w trakcie i po wykonaniu zabiegów. Oceni przygotowanie stanowiska, higienę pracy i bezpieczeństwo.
  • Komisja Generalna – nie obecna na sali, nie będzie miała możliwości i dostępu do modelek i uczestników w trakcie zabiegów. Będzie mieć wydzieloną sale z osobnym wejściem, gdzie może przebywać. Oceni wyłącznie ukończony efekt pracy na modelkach, wpisując liczbę punktów na karcie ocen z numerem modelki.
 1. Nad prawidłowością zachowania wszelkich wymienionych procedur dodatkowo będzie czuwała Komisja Rewizyjna. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości to ona będzie miała przypisaną rolę nadzorczą.
 2. Nad prawidłowością zachowania wszelkich wymienionych procedur dodatkowo będzie czuwała Komisja Rewizyjna, pełniąca rolę nadzorczą. Jest to organ powołany do działania w niezmiennym składzie dla całych mistrzostw i działający jeszcze 30 dni od momentu ich zakończenia. Jeśli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości odnośnie słuszności ocen i ostatecznego werdyktu jury to wszelkie sporne kwestie mogą być zgłaszane przez uczestników w tym terminie, wyłącznie pisemnie na adres info@toppmu.com

WYNIKI

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie odbędzie się na GALI TOP PMU w dn. 22 września 2019 r.
w Warsaw Marriott Hotel, al. Jerozolimskie 65/79 w Warszawie o godz. 20:00.
Uczestnicy, którzy zakwalifikują się i uiszczą opłatę wpisową za udział w Mistrzostwach,
są uprawnieni do bezpłatnego udziału w gali.

NAGRODY

W każdej kategorii zostaną nagrodzone trzy najlepiej ocenione prace, z najwyższą sumą punktów.
Pula nagród dla trzech kategorii wynosi 65.000 PLN. Zostanie ona rozdzielona proporcjonalnie.

DANE DO PRZELEWU

Nr rachunku 26 1140 1108 0000 2448 5800 1011 mBank

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Modelki dla Uczestników Mistrzostw w kategorii Junior i Master zapewnia Organizator. Modelki będą przydzielane uczestnikom losowo.
 2. Uczestnicy Mistrzostw w kategorii Grand Master są zobowiązani zapewnić sobie modelki we własnym zakresie. W tej kategorii nie będą one losowane. Każdy uczestnik będzie pracował wyłącznie z modelką/modelkami, które sobie zagwarantuje.
 3. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdów, zakwaterowania oraz kosztów związanych z wykonaniem makijażu w ramach Mistrzostw.
 4. Organizator Mistrzostw zapewnia uczestnikom: łózko, krzesło, lampę i stolik. Urządzenia, barwniki, akcesoria do rysunku, wykonania makijażu, środki higieniczne,  jednorazowego użytku i wszelkie inne potrzebne przybory i wyposażenie uczestnicy są zobowiązani przygotować sobie we własnym zakresie.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zgubione, skradzione lub pozostawione czasie wydarzenia.
 6. Uczestnik wyraża zgodę na nagrywanie, robienie zdjęć, ich późniejszą publikacje oraz zrzeka się jakichkolwiek roszczeń i praw autorskich do tych materiałów.
 7. Zgłoszenie jest jednoznaczne z zawarciem umowy z Organizatorem zgodnie z niniejszym regulaminem. Jest jednocześnie akceptacją regulaminu, warunków uczestnictwa i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu i innych dokumentach zgłoszeniowych na potrzeby Mistrzostw TOP PMU, na zasadach wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Ustawy o Ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. Nr 133. Poz. 833 z późniejszymi poprawkami). Osoba, która takiej zgody nie wyrazi nie może uczestniczyć w wydarzeniu.
 8. W sprawach nie określonych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. Dodatkowe zapytania można kierować na adres info@toppmu.com